Lục Đại Tự Minh Thần Chú, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Om Mani Padme Hung, Minh Chú , Án ma ni bát di hồng, Tứ đại Động Tâm, Tứ động tâm, Tứ thánh tích, Ấn Độ, Nepal, Núi Kê Túc, Taj Mahal, Bồ đề đạo tràng, Lâm Tì Ni, Sá nạt, Vườn lộc Uyển, Tháp đại giác, Việt Nam Phật Quốc Tự, Tây tạng, Lhasa, trà bơ, Cung Điện Bu Đa La, Văn Thành công chúa, Đức Đạt Lai Đạt Ma, Chùa Đại Chiêu , Chùa Xương Châu, Tứ đại Động Tâm, Yanggon, Mandalay, Bagan, ấn độ - nepan, hành hương ấn độ, tứ thánh địa, sri lank

Hỗ trợ trực tuyến
 • Tuyến Tây Tạng - Ladakh Ms.Huyền 0931708828
 • Tuyến Ấn Độ - Srilanka - Myanmar Ms. Quỳnh 0931718818
 • Tuyến Bhutan - Nepal Ms. Trâm 0931218828 lantours02
 • Tuyến Trung Quốc - Ms. Dung 0916608828
 • Tuyến Châu Âu - Ms. Thảo 0912789168
 • Hotline 1900 633 989
 • Emailsales@lantours.vn
Video

Fanpage facebook
Bình luận mới nhất
  Chưa có bình luận mới
Lượt truy cập
 • Hôm nay 1041
 • Tổng lượt truy cập 1,258,292

Ý nghĩa câu chân ngôn OM MANI PADME HUNG

 

 

Trong truyền thống Kim Cương thừa, câu chân ngôn “OM MANI PADME HUNG” là phương pháp thực tập để tiếp cận kết nối với Đức Quan Âm, còn trong Đại Thừa thì phương pháp thực hành là trì tụng cầu nguyện đến danh hiệu của Ngài. Cả hai pháp này thực sự vẫn là trì danh hiệu của Ngài. Tên của Ngài tức là bản chất tâm trong sạch nguyên sơ của chính chúng ta.

 

Trong câu chân ngôn “Om Mani Padme Hung” thì "MANI" tức là kim cương, một loại ngọc như ý, còn "PADME" tức là hoa sen. Hoa sen là một loài hoa vô cùng trong sạch vì nó mọc từ bùn nhưng không hề ô nhiễm bởi bùn tanh hôi. Hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh nguyên thủy của tâm. Mặc dù tâm chúng ta đang hiện hữu ở thân này, trên thế giới uế trược này và đã vô số kiếp trôi lăn trong sáu đạo, nhưng bản chất tâm của chúng ta thì vốn không hề bị nhiễm ô và vẫn hoàn toàn thanh tịnh như thuở nguyên sơ, vì thế hoa sen được tượng trưng cho tâm của chúng ta. Vậy thì chúng ta có được hai nghĩa “Ngọc như ý” và “Thanh tịnh”. Viên mãn mọi ước nguyện là một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Chúng ta luôn cầu nguyện điều này, điều khác, người cầu có con, người cầu nhà cửa, sức khoẻ, của cải và rất nhiều thứ khác, vì thế viên mãn mọi sở cầu là một phần cuộc sống. Còn phần kia chính là phần thanh tịnh. Thanh tịnh là quan trọng nhất để có được sự viên mãn mọi sở cầu. Nếu tâm của bạn cứ liên tục bị ô nhiễm, bởi những xúc tình tiêu cực, thì bạn sẽ không thể làm viên mãn mong nguyện của mình, bạn không thể thực hành hạnh Quan Âm. Vì sự thanh tịnh là phần quan trọng giúp bạn có được cuộc sống như ý, nên bạn cần thanh tịnh hoá tâm mình, đó là bước đầu tiên bạn cần phát triển. Khi bạn đã phát triển trạng thái thanh tịnh của tâm thì kết quả là mọi sự như ý, mọi mong nguyện đều thành tựu được như ý.


Chữ MANI tức là ngọc như ý, khi có ngọc như ý thì cuộc sống của bạn sẽ rất dễ dàng hoan hỷ. Như vậy danh hiệu của Đức Phật Quan Âm nêu biểu cuộc sống của chính con người. Những gì chúng ta mong nguyện cần được phát triển bằng cách thanh tịnh hoá tâm mình, vì thế khi chúng ta trì niệm danh hiệu của Đức Quan Âm với tâm chí thành tha thiết, chúng ta sẽ chuyển hoá được cuộc sống sinh tử luân hồi đau khổ thành cuộc sống an bình hạnh phúc và như ý.


Trong Đại thừa chúng ta thường niệm bắt đầu bằng chữ "Nam mô" để thể hiện Tâm chí thành. Tâm chí thành được thể hiện qua cả thân, khẩu, ý. Thân đỉnh lễ là thể hiện sự chí thành của thân, miệng trì tụng “Nam mô…” là thể hiện sự chí thành của khẩu, tâm chúng ta tha thiết hướng về Đức Phật Quan Âm là sự chí thành của ý, như thế chữ “Nam mô” là thể hiện tâm chí thành của cả Thân, Khẩu, Ý. Trong truyền thống Kim Cương thừa, câu trì chú bắt đầu bằng chủng tử "OM". Chữ OM là tượng trưng cho năng lượng của vũ trụ vô cùng mạnh mẽ và to lớn, theo cách gọi của người thế tục là năng lượng của âm dương, còn trong Kim Cương thừa là năng lượng của phụ tính và mẫu tính, hay là năng lượng vi tế mạnh mẽ hài hòa của từ bi và trí tuệ. Vì thế khi câu chân ngôn chúng ta bắt đầu bằng chữ OM để thu gom năng lượng tinh tế mạnh mẽ của vũ trụ, hay là thu gom năng lượng hài hòa của từ bi và trí tuệ để trợ giúp cho sự thực hành của mình dễ dàng phát triển trí tuệ, từ bi, mới hy vọng đạt được kết quả tốt đẹp.

 


Khi bạn sử dụng năng lượng vũ trụ để cứu độ chúng sinh với trí tuệ và từ bi thì công năng sẽ rất mạnh mẽ, bởi vì năng lượng của vũ trụ có sức mạnh rất lớn. Chữ OM tượng trưng cho năng lượng của vũ trụ, hoặc tượng trưng cho toàn bộ vũ trụ. Khi chúng ta nói về vũ trụ tức là nói về sức mạnh thực sự của vũ trụ, trong hình thức năng lượng phụ tính và mẫu tính giúp phát triển sự hiểu biết về các thiện hạnh của từ bi và trí tuệ.

 

-Trong Tây Tạng Quán Âm Kinh, Ngài Ma Ni Già Bộ Bà (Manïi bkahï hïbumï) đã dùng thi ca xưng tán công đức của Lục Tự Minh chú và nói chú này là cội nguồn của Trí Tuệ giải thoát với mọi sự cứu tế khoái lạc. Trong Lục Tự Minh chú:
Nếu có người xướng lên chữ OMÏ (ওঁ- có màu trắng) thì công đức ấy sẽ giúp cho người này sau khi chết sẽ cắt đứt được sự lưu chuyển vào Thiên Giới.
Nếu xướng lên chữ MA ( - có màu xanh dương) thì có thể miễn trừ được sự luân hồi trong nẻo Tu La, là nơi cư ngụ của loài quỷ Thần ác.
Nếu xướng lên chữ NÏI (ণি - có màu vàng) thì sẽ xa lìa sự tái sinh vào chỗ ách nạn của cõi Nhân gian.
Nếu xướng lên chữ PAD ( - có màu xanh lục) thì sẽ xa lìa được sự luân hồi vào chỗ tai nạn của nẻo súc sinh.
Nếu xướng lên chữ ME (দ্মে - có màu hồng) thì sẽ tránh khỏi sự trầm luân vào cảnh khổ đau của nẻo Ngạ Quỷ.
Nếu xướng lên chữ HÙMÏ (হুঁ - có màu đen huyền) thì sẽ giúp cho kẻ ấy sau khi chết miễn trừ được sự khổ đau của nẻo Địa ngục.
*Quán về ý nghĩa của minh chú OM MANI PADME HUM :
OM - Tiếng khởi đầu của mỗi câu Thần chú, chỉ Thân miệng ý của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, gồm toàn cả vũ trụ.
MANI - Viên ngọc quí của tâm từ Bi
PADME - Hoa sen tượng trưng cho trí tuệ trực nhận tánh Không
HUM -Ở trong (Kết hợp thuần nhất giữa Từ Bi và Trí Tuệ)
Toàn câu Thần chú có nghĩa là: Viên ngọc quí nằm trong hoa sen, cầu chư Thần, Thánh, Tiên, Phật hộ trợ.
Đầu tiên là chữ “Om” đọc là “Úm”hoặc “Án”. Khi quý vị tụng chữ “Án” nầy, tất cả quỷ thần đều phải chắp tay lại. Vì sao phải chắp tay lại? Đó là giữ gìn pháp tắc, tuân theo khuôn phép. Quý vị tụng một chữ nầy, thì tất cả quỷ thần đều không dám gây rối, không dám không tuân theo mệnh lệnh. Chữ nầy có nghĩa là “tiếng dẫn” (dẫn thanh), là tiếng mở đầu dẫn tới những lời chú tiếp theo, cho nên khi đọc chú, đầu tiên đều đọc chữ nầy.

Kinh này lại nói rằng: “Thiện nam tử! Người trì minh kia (kẻ trì chú) ở trong bụng có các trùng, các trùng ấy sẽ được Bất thối chuyển địa vị Bồ Tát. Nếu lại có người lấy sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này mà đeo giữ nơi thân, trên đảnh. Thiện nam tử! Nếu thấy được người đeo giữ ấy, thời cũng như thấy thân Kim Cang, như thấy tháp Xá Lợi, như thấy đức Như Lai, như thấy một trăm ức trí tuệ. Nếu có kẻ trai lành gái tín nào hay y pháp niệm sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này, thì người đó sẽ được vô tận biện tài được trí tụ tụ thanh tịnh, được đại từ bi, như vậy người đó ngày ngày được viên mãn công đức sáu chữ Ba la mật đa. Người đó được trời Chuyển luân Thánh vương quán đảnh, người ấy lời nói hơi trong miệng phát ra, chạm đến thân người nào, người chạm được bất thoái chuyển Bồ Tát, mau chóng chứng đắc Vô thượng bồ đề Chánh đẳng chánh giác. Nếu người đeo giữ và thọ trì lấy tay chạm đến người khác, người được rờ chạm ấy mau được Bồ Tát vị. Nếu kẻ nam người nữ, con trai con gái, cho đến dị loại hữu tình khác, thâý được người đeo và thọ trì ấy, tất cả đều mau được Bồ Tát vị. người như thế đó, vĩnh viễn không còn chịu khổ sanh, già, bịnh, chết, khổ thương xa lìa, mà được sự niệm tụng tương ưng không thể nghĩ bàn.”
(trích Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh )
“Chẳng phải dùng miệng xướng lên Minh Chú này thì mới có công đức.Nếu kẻ nào đeo chú này trên thân, hoặc cột vào tay, hoặc chôn trong da thịt thì cũng tạo được nhân chủng giải thoát khỏi sinh tử”.Một khi quý vị niệm Chú Lục Tự Đại Minh, thì sẽ có vô lượng chư Phật, vô lượng Bồ tát và vô số hộ pháp Kim Cang thường xuyên đến ủng hộ quý vị. Cho nên, Bồ tát Quán Thế Âm sau khi nói xong Chú Lục Tự Đại Minh nầy, liền có bảy ức đức Phật đến vây quanh, ủng hộ.Oai lực và diệu dụng của Chú Lục Tự Đại Minh rất lớn, không thể nghĩ bàn.Ngoài ra, còn nhiều ý nghĩa cao siêu hơn nữa, mà chỉ khi nào bước chân vào đường đạo, được huệ tâm huệ trí thì mới có thể hiểu hết trọn vẹn ý nghĩa của câu Thần chú nầy.Theo phiên âm ra tiếng Hán-Việt, câu minh chú này được đọc bằng nhiều câu sau đây:
• Án ma ni bát di hồng.
• Án ma ni bát mê hồng
• Úm ma ni bát rị hồng.
• Úm ma ni bát ni hồng
• Ốm ma ni bát mê hồng.

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Bài viết khác