Kalachakra, Thời Luân Kim Cương, Kalachakra Mantra, Kalachakra Mandala, Bồ đề đạo tràng, Tứ Đại Động Tâm, Kalachakra tour; Pháp hội Kalachakra

Hỗ trợ trực tuyến
 • Tuyến Tây Tạng - Ladakh Ms.Huyền 0931708828
 • Tuyến Ấn Độ - Srilanka - Myanmar Ms. Quỳnh 0931718818
 • Tuyến Bhutan - Nepal Ms. Trâm 0931218828 lantours02
 • Tuyến Trung Quốc - Ms. Dung 0916608828
 • Tuyến Châu Âu - Ms. Thảo 0912789168
 • Hotline 1900 633 989
 • Emailsales@lantours.vn
Video

Fanpage facebook
Lượt truy cập
 • Hôm nay 817
 • Tổng lượt truy cập 1,550,907
Thăm dò ý kiến

Cảm nhận của quý vị sau mỗi chuyến hành hương về Đật Phật?

 • Bà Phan Bích Thủy - Hoàn Kiếm, Hà Nội: Tôi tham gia chuyến hành hương Myanmar cùng Lantours, được gặp Quý thầy Sanvador và chiêm bái những ngôi chùa nổi tiếng Myanmar, lòng thấy thanh thản hơn, cảm giác khi trở về tự tại hơn. cảm ơn Lantours đã tổ chức một chuyến đi thật ý nghĩa
 • Ông Nghiêm Phú Đệ - Đạo tràng Sùng Phúc: Tham gia cùng Lantours tôi thây được sự tận tâm, an lạc và chuyên nghiệp, chúc công ty ngày càng phát triển, gieo duyên Phật pháp tới mọi người
 • Mã bảo mật:  
  Security Code
 • Xem thống kê

Ý nghĩa của Karachara

Image result for kalachakra mantra

Kalachakra nói nôm na là Thời luân, nghĩa là ngoại cảnh, nội thân và thời gian quyện lấy lẫn nhau, gọi là Tam luân..Thời gian chi phối theo chu kỳ của vật chất nên có năm tháng ngày giờ, nội thân của sinh vật có sinh lão bệnh tử, kinh nguyệt; và sinh vật chịu tác động qua lại của ngoại cảnh và thời gian.Khi chúng sanh cứ mãi luân lưu trong sanh tử, chồng chất nghiệp lực từ quá khứ với hiện tại, tạo lực đẩy cho kiếp kế tục, cứ thế mà trôi lăn chìm đắm, không tự chủ, mà trong diễn dịch của Kalachakra gọi là gió nghiệp.

Hiện nay, giáo pháp về Kalachakra này hầu như bị thất truyền, chỉ còn vài vị Khenpo (Hóa Thân Phật ) chứng ngộ nắm giữ.

Cấu trúc của Kalachakra gồm 10 chủng tử ( thập lực ) có liên quan đến các yếu tố tạo thành vũ trụ cũng như các yếu tố liên quan đến thiên tai bát nạn, vì vậy chủng Kalachakra có oai lực và diệu dụng không thể nghĩ bàn.


Image result for pháp hội kalachakra

Tương truyền rằng biểu tượng này còn là đại diện cho bàn thờ thập phương chư Phật. Nếu không có bàn thờ, nếu không có hình ảnh, tôn tượng của chư vị. Thì chỉ cần thờ hình ảnh của biểu tượng này, cũng xem như là đã có bàn thờ hướng tới thập phương chư Phật. Công năng, diệu dụng của Kalachakra thật không thể nghĩ bàn và diễn tả hết được.

10 công năng của KALACHAKRA:

1. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó xem như có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện.

2. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn động đất mà chết.

3. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn về nước mà chết.

4. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn về gió mà chết.

5. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn về lửa mà chết.

6. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị các nạn còn lại trong bát nạn mà chết.

7. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị các tinh linh làm hại.

8. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị ma, quỷ làm hại.

9. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó các vong linh nhìn thấy sẽ được vãng sanh Tịnh Độ.

10. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị các âm binh, cô hồn của các thế lực tà giáo, thế lực xấu làm hại.

Image result for kalachakra mantra

Trong mật pháp Kalachakra, tâm “Đại lạc bất động” được xem là tâm Phật, nhờ thu nhiếp mọi thành phần vật lý để chuyển thành thân vô sắc, thân nầy hoàn toàn bất nhị với tâm Phật.. Mật kinh của Kalachakra giải thích rõ ràng nên gọi là mật kinh hiển nghĩa. Các mật kinh khác trình bày ẩn nghĩa nên gọi là mật kinh ẩn nghĩa. Truyền pháp có hai ý nghĩa, một là Mật pháp quán đảnh ban cho quyền năng hành trì. Hai là mật pháp gia trì là truyền năng lực gia trì của đấng Bổn tôn pháp chủ vào thân ngữ ý của hành giả. Truyền pháp có hai dạng: thường và phi thường. Loại thường dùng Mandala bằng gấm thêu, loại phi thường là Mandala bằng cát màu. Pháp Quán đảnh có khả năng tịnh nghiệp chướng của giới tử tương ứng với từng địa Bồ tát. Các giai đoạn tu chứng trong Kalachakra không khác với hiển tông về hai bồ tư lương: phương tiện và trí tuệ, mật pháp cũng vậy, ngoài việc tích lũy hai bồ tư lương còn chú trọng đến khí mạch, khí, tinh khí bồ đề…đả thông các điểm trọng yếu của thân Kim Cang để  vận động các luồng khí và tâm vi tế., thu nhiếp thân vật lý chuyển thành thân vô sắc. Quá trình chuyển hiện nầy đòi hỏi dẹp bỏ trí chướng, phiền não chướng. Phần nầy giống với hiển tông, nhưng mật tông có phương pháp thực hiện khác bằng cách tịnh hóa bốn giọt tinh chất nằm ở 4 vị trí  trong thân thể.

Image result for kalachakra mantra

Mạndala Kalachakra có 4 cửa Đông Nam Tây Bắc tượng trưng cho 4 vị trí của cơ tạng. Khi nhập pháp quán đảnh nầy, hành giả được gieo chủng tử thành tựu trí giác bản lai của Phật trong tương lai.

Mandala Kalachakra có ba vòng tròn tượng trưng cho thân-khẩu-ý.

Image result for kalachakra mandala

 

Theo truyền thống Mật thừa, Kalachakra đã có từ thời Andhra Pradesh, Nam Ấn., vua của  nước  Shambhala được truyền và lưu giữ. Vào thế kỷ thứ 10, hai vị tổ người Ấn được truyền , qua Tây Tạng, xuống giòng Sakya, Kagyu,và Gelug, chỉ có Gelug là nổi trội hơn hết. Cũng như các vị tiền nhiệm, đức Đạt Lai Lạt Ma 14 thường xuyên truyền lễ khai tâm mỗi khi có nhu cầu, và người ta tin rằng Ngài đương nhiệm là hậu thân của vua Shambhala thưở ấy.Một giới tử thọ pháp, cần từ bỏ nếp sống thế tục, phát Bồ đề tâm và thâm nhập lý Chân không. Lễ khai tâm  là giới Bồ Tát, giúp hành giả duy trì Bồ đề tâm. Sau khi thọ Tam quy và Bồ tát giới, giới tử bắt đầu được hướng dẫn nhập định để cảm nhận minh là vô số hóa thân Phật, Bồ tát nhập vào hệ thống Mạn Đà La của pháp thân Kalachakra. Kinh qua tịnh hóa nghiệp lực liên tục, đánh thức năng lực tiềm ẩn. Mandala hữu hình biểu trưng cho một cung điện hùng vĩ, gồm 722 vị, có hai vị chánh ngự tại trung điểm. Vị thầy truyền pháp hóa thành tất cà Bồ tát nầy.

Image result for kalachakra mandala

Ngoài giới tướng đã thọ, đệ tử được thầy  Kalachakra dùng tâm lực  để cung thỉnh chư Phật vào khẩu, như qua tử cung mẹ, cảnh giới tâm thức cũng vậy, lúc ấy giới tử luôn tưởng nhớ đến chư Phật một cách miên mật để nhập tịnh quang tâm, trở thành đứa con tinh thần của thầy  Kalachakra, sự gắn kết giữa thầy trò như con và mẹ từ đó.. Sau khi thọ và nhập giới tánh, giới tử được thầy hướng dẫn chuyển các đại, đưa đến tịnh hóa Thân-Khẩu-Ý để lập chí quyết thành Phật.

Image result for kalachakra mantra

 

TOUR THAM DỰ ĐẠI LỄ QUÁN ĐẢNH KALACHAKRA KHỞI HÀNH TỪ VIỆT NAM

 

Ý NGHĨA LỄ QUÁN ĐẢNH

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Bài viết khác